Preview | 17AW FUKUOKA

BLUES
17AW FUKUOKA


PRODUCT

JEWELRY|SHOKKI
SHOES|OMI YOJI
CAP|SALON DE CHAPEAU
PRINT(ARTWORK)|KUNIKO OHTOMO

PREVIEW

PLACE|TAGSTA
PHOTO|YUTA MATSUKIZONO
SOUND|ROBERT JOHNSONVISUAL
-
MODEL|KAINO YU
PHOTO|YOSUKE DEMUKAI
HAIR & MAKE|TOHRU SAITA
DIRECTION & DESIGN|TETSUYA HOSHINO

VISUAL DOWNLOAD
LIGHT(PDF,2.9MB) / RAW(PDF,33.4MB)