Preview | 17SS KYOTO
URTRAMARINE
17SS KYOTO


PRODUCT

FORM・STONE|MUTSUMI MIYAMOTO
METAL|SAYO IFUKU
WOOD|KIYOSHI KUROSAWA
PAPER|YASUTOMO OTA

SHOE|YOOMJII・INAGUMA FUNITURE & CABINETRY
CAP|SALON DE CHAPEAU

PREVIEW

PLACE|BIJUU GALLERY
PHOTO|YUNA YAGI
SOUND|ITSUQI DOI
ARTWORK|NAMI HIRAOVISUAL
-
PHOTO|MASAKO KAKIZAKI
HAIR & MAKE|TORU SAITA
DIRECTION & DESIGN|TETSUYA HOSHINO

VISUAL DOWNLOAD
LIGHT(PDF,3.0MB) / RAW(PDF,17.8MB)